+

A megrendeléseket saját készletből szolgáljuk ki, így rendelését 24-48 órán belül feladjuk (szállítási módok).

Adatvédelmi tájékoztató

Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat. Különösen fontos a számunkra, hogy megfeleljünk a jogszabályi adatvédelmi rendelkezéseknek. A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa önt, mint a weboldal felhasználóját a személyes adatok kezelésének jellegéről, hatóköréről és céljáról, illetve a meglévő jogairól, feltéve, hogy ön az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 1. szakaszában meghatározott érintettnek tekinthető.

Az alábbi adatvédelmi szabályzat már figyelembe veszi a 2018. május 25-én hatályba lépő Általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban történt legújabb fejleményeket. Ezzel egyidejűleg a jelen szabályzat megfelel a német szövetségi elektronikus médiára vonatkozó törvény 13. cikkében megfogalmazott eddig érvényes követelményeknek.

Adatkezelő név: Márkus Katalin egyéni vállalkozó

Székhely: 8175 Balatonfűzfő, Bartók Béla utca 24.

E-mail: info@peka.hu

Telefon: +36204244969

Adószám: 48645843-1-39

Tárhelyszolgáltató Név: Paller Endre egyéni vállalkozó

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 60.

E-mail cím: info@viltor.hu

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok:

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. Amennyiben a webáruházon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webáruháznak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webáruházból.

Kezelt adatok: a természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma és az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama 5 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Az adatkezelés jogalapja: 1 / 13 Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím, a megvásárolt termék(ek) jellemzői és a vásárlás(ok) időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok: a természetes személyazonosító adatok, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webáruházban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), a vásárlást követő 5 évig.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

 

A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik (Sztv. 169. § (1)-(2) bek.). 2 / 13

Kezelt adatok: számlázási név és számlázási cím.

Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok: a természetes személy neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, rendelés áruértéke.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói:

Foxpost Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi linken elérhető: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

DPD Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi linken elérhető: 

https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/

 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatok megadása és az adatkezelés elengedhetetlen.

Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg. 3 / 13

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

Marketing célú adatkezelések

A HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik.

Kezelt adatok: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS VÉLEMÉNYEZÉS

Szolgáltatásunk és termékeink értékelése.

Kezelt adatok: az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön által megadott valós vagy fiktív nevét és véleményét kezeli. Webáruházunkban lehetőség van a termékek véleményezésére. Az elkészült véleményeket adminisztrátori moderálást követően eredeti tartalmukban közöljük. A véleményezés során a vélemény írója hozzájárul ahhoz, hogy Márkus Katalin egyéni vállalkozó a leadott véleményeket az általa üzemeltetett webáruházban eredeti tartalomban felhasználhassa.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1)  

Kezelt adatok: Név, ország, cím, e-mail cím, telefonszám, áruérték és tartalom 4 / 13

Az adatkezelés időtartama: 5 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Ezúton tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre egyéni vállalkozó

Az adatfeldolgozó elérhetőségei

Telefonszám: -

E-mail cím: info@viltor.hu

Székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 60.

Weboldal: viltor.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető neve: Paller Endre egyéni vállalkozó

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 60.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető telefonszáma: -

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető e-mail címe: info@viltor.hu

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető weboldala: viltor.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

 

SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Billingo Technologies Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/500-9491

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@billingo.hu

Az adatfeldolgozó weboldala: https://www.billingo.hu/

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

 

AZ ONLINE FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet)

Barion adatvédelmi tájékoztató: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Hírlevél

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.